Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Hållbar logistik

På Dagab tar vi hela tiden stora kliv mot en mer hållbar logistik. Det handlar om smarthet, automatisering och fossilfria transporter. Vi är mitt uppe i omställningen mot en mer varierad fordonsflotta och har som mål att bara använda fossilfria drivmedel 2025.

El-lastbil

På Dagab tar vi hela tiden stora kliv mot en mer hållbar logistik. Det handlar om smarthet, automatisering och fossilfria transporter. Vi är mitt uppe i omställningen mot en mer varierad fordonsflotta och har som mål att bara använda fossilfria drivmedel 2025.

Effektiv och hållbar logistik längs hela kedjan

Hållbar logistik handlar till stor del om optimering och effektivitet och omfattar hela Dagabs varuflöde. Här finns flera viktiga aspekter: Hur vi planerar våra rutter för att minska onödiga körsträckor, hur vi packar våra transporter för att undvika att köra luftiga transporter, vilken temperatur som varorna fraktas i och vilka transportsätt vi väljer och vilka drivmedel vi använder. Här är digitalisering och automatisering en viktig del av lösningen. Med satsningen på Dagabs hypermoderna logistikcenter i Bålsta visar vi vägen för en effektiv och hållbar logistik.

Mot en mer hållbar fordonsflotta

Dagabs transporter ska ske med så litet klimatavtryck som det bara går. Idag ser vi inte bara en självklar lösning för detta, utan använder oss av flera olika alternativ. 80 procent av vår fordonsflotta drivs idag av fossilfria alternativ som raps, etanol, gas och el. Variationen gör att vi är flexibla och samtidigt redo för den teknik som visar sig vara den bästa i framtiden. Det handlar om att arbeta på flera fronter för en grön omställning.

Målet är att Dagab bara ska använda fossilfria drivmedel 2025.

System för smart och bränslesnål körning

Samtidigt som vi går över till mer hållbara fordon och drivmedel, arbetar vi med att minska våra transporters bränsleförbrukning. Det görs genom ett system som optimerar både last och körning. Genom systemet kan vi effektivt planera lasten och samtidigt planera en optimal rutt från vårt lager till butik. Vi arbetar också för att minska klimatpåverkan genom ett förändrat körbeteende. Alla chaufförer utbildas i eco-driving, där resultatet följs upp i ett särskilt system och de mest miljöeffektiva chaufförerna belönas.

Hållbarhetskrav på inhyrda transporter

Ungefär hälften av Dagabs transporter utförs av andra än oss själva. Det handlar om stora volymer och genom det har vi möjlighet att påverka och ställa krav. Vi har ett nära samarbete med våra externa åkerier, vi delar med oss av vår kunskap om gröna transporter och ställer krav vid upphandling av transporter. Bland annat kräver vi att externa åkeripartner har en omställningsplan för fossila drivmedel. Vi vill också att de optimerar sina leveranser så att samma område inte besöks flera gånger samma dag. På så sätt bidrar Dagab indirekt till att minska klimatpåverkan även från dessa transporter.

Dagabs väg mot mer hållbar logistik:

  • 2025 ska Dagab bara använda fossilfria drivmedel
  • Dagab arbetar på en omställningsplan till gas, el eller elhybriddrift för e-handeln
  • Senast under 2024 ska Dagab klimatrapportera även för transporter in till Dagabs lager

Dagab i siffror

70

av Dagabs lastbilar drivs av biogas

3

av Dagabs lastbilar drivs av etanol

3

av Dagabs lastbilar är elhybrider

55

av Dagabs lastbilar drivs av RME (rapsdiesel)

67

av Dagabs lastbilar drivs av HVO/diesel

2

av Dagabs lastbilar är en plug-inhybrid

4

av Dagabs lastbilar är en battery-electric-vehicle

Genom vår åkerikunskap kan vi ställa höga krav på de transporttjänster vi upphandlar.