Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Inkludering och mångfald

Precis som resten av Axfoodkoncernen vill vi på Dagab att vår arbetsplats ska spegla samhället. Därför arbetar vi aktivt för inkludering, mångfald och ökad representation. Vi är övertygade om att det gör oss till en attraktiv arbetsgivare vars medarbetare mår bra och utvecklas.

Dagab logga bildörr

Precis som resten av Axfoodkoncernen vill vi på Dagab att vår arbetsplats ska spegla samhället. Därför arbetar vi aktivt för inkludering, mångfald och ökad representation. Vi är övertygade om att det gör oss till en attraktiv arbetsgivare vars medarbetare mår bra och utvecklas.

Olika erfarenheter gör oss bättre

Målet är en jämn könsfördelning och en bred internationell representation bland anställda och ledare. Dagab ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare med fokus på bra och hälsosam arbetsmiljö. Med olika kunskaper, kompetenser och perspektiv fattar vi bättre beslut och skapar nya möjligheter. En arbetsplats med bredd och variation får inte bara människor att må bra, utan gör oss också mer framgångsrika.

Policyer och mätning till vår hjälp

I vårt arbete utgår vi på Dagab från Axfoodkoncernens etiska förhållningsregler och likabehandlingspolicy. Vi ska vara en arbetsplats fri från alla former av kränkande särbehandling och diskriminering. Det kräver långsiktigt arbete och för att veta att det ger resultat mäter hela vi utvecklingen löpande. Varje år skickar koncernen in alla medarbetares personnummer till Statistiska Centralbyrån (SCB). Tillbaka får vi anonymiserad data, som visar vilka områden vi går framåt inom och var vi behöver göra mer. På så sätt kan vi på Dagab faktiskt se hur väl vi lyckas i våra ambitioner – svart på vitt.

Vår arbetsplats i siffror

  • 36% av Dagabs medarbetare inom lager och transport har internationell bakgrund (2021)
  • 21% av Dagabs ledare har internationell bakgrund (2021)
  • 36% av Dagabs medarbetare har en bakgrund utanför Sverige
  • 37,5% av Dagabs medarbetare exklusive ledare har en bakgrund utanför Sverige
  • Idag är 26% av Dagabs ledare kvinnor

Allt fler kvinnor på ledande positioner

Inom Axfood finns allt fler kvinnor på ledande positioner. Idag är 48 procent av koncernens ledare kvinnor. Här är målet att fördelningen mellan könen ska ligga inom spannet 40–60 procent. I koncernledningen är fördelningen idag helt jämn: fem kvinnor och fem män. Dessutom råder en helt jämn i könsfördelning (50/50) på vd-posterna för koncernens olika affärsenheter. Här har vi kommit långt, men vi är långt ifrån klara. Ett steg i riktning mot en ännu mer jämställd arbetsplats är att koncernen har tagit bort frågor om kön ur rekryteringsprocessen.

Några steg vi tagit

  • Vi har förenklat språket i vår rekryteringsprocess och tagit bort frågor om kön och ålder
  • Vi erbjuder arbetstester på flera språk
  • Klämdagar är inte bundna till religiösa högtider – de tas ut när det passar våra medarbetare

Våra kärnvärden

Vi delar våra kärnvärden med hela Axfoodkoncernen.

Medarbetare Dagab