Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Lager och logistik

Dagabs logistik, lager och transporter är navet i Axfoodkoncernens varuflöde. Varje dag levererar vi ungefär 600 000 kollin runt om i Sverige till butiker, kunder och e-handel. Vi är hela tiden i rörelse – för ett ännu mer effektivt och hållbart logistikflöde.

Lastbil Dagab Jordbro

Dagabs logistik, lager och transporter är navet i Axfoodkoncernens varuflöde. Varje dag levererar vi ungefär 600 000 kollin runt om i Sverige till butiker, kunder och e-handel. Vi är hela tiden i rörelse – för ett ännu mer effektivt och hållbart logistikflöde.

Lager på elva orter i landet

Dagab har idag elva lagerorter runtom i landet. Från våra butikslager distribuerar vi varor från olika leverantörer ut till runt 7 000 butiker: både Axfoods egna kedjor och externa kunder så som handlarägda butiker och kunder inom servicehandeln. Det är minst sagt full fart på Dagab ute i landet. Tillsammans har våra lager en genomsnittlig lageromsättningshastighet på 33 gånger per år.

Transport med egen flotta

Ungefär hälften av Dagabs transporter sker med egna fordon. Vår fordonsflotta består idag av runt 200 tunga lastbilar som levererar varor från koncernens lager till butik. Utöver de tunga lastbilarna har Dagab 75 lätta lastbilar som används för att transportera varor från våra e-handelslager ut till konsumenter.
Att en stor del av vår volym körs med egna bilar ger en rad fördelar. Ett exempel är att vi genom vår åkerikunskap kan ställa höga krav på̊ de transporttjänster vi upphandlar. Just nu är vi mitt uppe i den viktiga omställningen mot en grönare flotta.

Effektiv och modern logistik

Dagab är ständigt i rörelse. Vi rör oss hela tiden framåt mot ett ännu mer effektivt och modernt logistikflöde, från mottagning av varor och lagerhantering till slutleverans. Ruttoptimering och hög fyllnadsgrad i våra transporter ger oss bästa förutsättningar för både tillväxt, energieffektivitet och en hållbar verksamhet.

Hållbar logistik

Vi arbetar för ett hållbart flöde, till exempel genom en diversifierad fordonsflotta.

El-lastbilar uppifrån
Genom vår åkerikunskap kan vi ställa höga krav på de transporttjänster vi upphandlar.