Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Hållbart sortiment

På Dagab jobbar vi för att öka andelen hållbara varor och göra det enklare för konsumenterna att välja sådant som är bra för både människa och miljö. Vårt mål är att hållbarhetsmärkta varor ska stå för minst 30 procent av Axfoods butikskedjors försäljning senast 2025.

Hållbara matvaror

På Dagab jobbar vi för att öka andelen hållbara varor och göra det enklare för konsumenterna att välja sådant som är bra för både människa och miljö. Vårt mål är att hållbarhetsmärkta varor ska stå för minst 30 procent av Axfoods butikskedjors försäljning senast 2025.

Bra val som märks i hyllan

Att erbjuda ett hållbart sortiment är en självklarhet för oss. Ju fler hållbara val på butikshyllan, desto bättre. Dagab utvecklar sortimentet med fler ekologiska, vegetariska, svenskmärkta och hållbarhetsmärkta varor. Bland Axfoods egna märkesvaror, som vi på Dagab utvecklar och kvalitetssäkrar, finns många kloka val att göra. Här finns till exempel Garants mejerisortiment som är helt svenskt, teer som är certifierade med Rainforest Alliance, vår Svanenmärkta och klimatkompenserade rengöringsserie Såklart och Minstingens Svanenmärkta baby- och barnprodukter.

2020 bestod 28,3% av Axfoodkoncernens försäljning av hållbarhetsmärkta varor.

Schyssta proteiner ger fler hållbara alternativ

Dagabs sortiment av kött, fisk och växtbaserade proteiner ska bidra till en mer hållbar proteinkonsumtion. Växtbaserade alternativ är ett klimatsmart val, som dessutom är bra för hälsan. Vi arbetar för att djuren inom livsmedelsproduktionen ska behandlas väl och omfattas av god djuromsorg. Det kött som säljs inom Axfood ska vara ansvarsfullt producerat och noggrant kontrollerat. Att djuren har det bra ger friska djur, låg användning av antibiotika och säkra livsmedel.

Dagab avstår från att köpa in gåslever, gödkalv och ägg från burhöns eftersom produkterna strider mot våra värderingar om god djuromsorg.

Vi månar om levande hav

För att värna om våra livsviktiga hav och arternas fortlevnad ser Dagab till att Axfoods sortiment består av ett stort urval av olika fiskar. Fisken får exempelvis inte komma från hotade bestånd. Dessutom ska all fisk vara spårbar. Det betyder att vi har information om vilken art produkten består av, dess fångstzon samt vilket fångstredskap som har använts Det hjälper oss att säkerställa att vi har levande och artrika hav. Redan 2008 slutade Dagab köpa in rödlistad fisk och ambitionen är att inom Axfoodkoncernen till 2025 endast sälja fisk som är grönlistad enligt WWF.

Även förpackningen behöver vara hållbar

För att en vara ska vara hållbar behöver den också förpackas på ett hållbart sätt. Förpackningarna inom Axfoods egna märkesvaror konstrueras på sådant sätt att onödigt spill undviks och att de medlätthet ska kunna återvinnas. De ska innehålla så lite luft som möjligt så att ingen plats tas upp i onödan under transport. De ska även skydda innehållet på bästa sätt, för att minska matsvinnet. Plast är ett material med flera positiva egenskaper, men som också har stor negativ klimatpåverkan. För att minska plastanvändningen är det viktigt att vi bara använder plast där det verkligen behövs och när inget bättre alternativ finns. Rätt plast på rätt plast, helt enkelt. Målet är att minska koncernens plastanvändning med 25 procent till 2025.

En hållbar förpackning ska utformas så att den minskar matsvinnet, minimerar materialåtgången och maximerar möjligheten till materialåtervinning.

Samarbete och krav på leverantörer

Ett gott samarbete med våra leverantörer är A och O för att lyckas i hållbarhetsarbetet. Som inköpsansvariga för hela Axfood är Dagab stora nog att påverka och ställa krav på våra leverantörer, vilken kvalitet som produkterna har och hur hållbara de är. En viktig del innebär att uppmuntra producenter till omställning mot en mer hållbar produktion. Till exempel har vi kartlagt klimatarbetet hos våra 50 största leverantörer av Axfoods egna märkesvaror för att kunna ställa högre krav på deras miljöpåverkan.

Dagabs väg mot ett hållbart sortiment

 • Senast 2025 ska andelen hållbarhetsmärkta varor uppgå till minst 30 procent
 • Senast 2025 ska Axfoods butikskedjor endast sälja grönlistade fisk- och skaldjursprodukter
 • Senast 2025 ska alla leverantörer av egna märkesvaror för kött och produkter som innehåller kött uppnå̊ krav på̊ djurskyddscertifiering eller motsvarande
 • Axfood ska sträva efter att öka andelen förnyelsebar råvara inom kemiska produkter, såsom tvättmedel och rengöringsmedel genom att över tid fasa ut fossil råvara där alternativ finns
 • Den totala plastanvändningen inom Axfoodkoncernen ska minska med 25 procent till 2025 (basår 2019)
 • Kunderna ska successivt få förbättrad information om vilka artiklar inom frukt och grönt som är flygtransporterade, i huvudsak genom att förpackningarnas information förbättras

Det här har vi uppnått

 • Dagab har endast leverantörer av egna märkesvaror som aktivt arbetar för minskad antibiotikaanvändning enligt specifika kriterier
 • Axfoods egna märkesvaror har alltid information om köttråvarans ursprungsland
 • Samtliga råvaror i Garant, Dazzley och Eldorados sortiment inom kakao, te och kaffe är hållbarhetscertifierade
 • All palmolja som förekommer i livsmedelsprodukter inom EMV innehåller certifierad palmolja. All soja inom egna märkesvaror är antingen certifierad eller kompenserad för via certifikat.
 • Alla Dagabs leverantörer av frukt och grönt lever upp till Axfoods förbudslista mot farliga bekämpningsmedel
 • Vi har tagit fram metoder för att utvärdera hur leverantörer i regioner med vattenbrist minskar sitt vattenavtryck

Strategi för en hållbar helhet

Axfoodkoncernen arbetar för att säkerställa hållbarhet i värdekedjans alla delar. Koncernens strategi för hållbarhet ska tillgodose behoven hos dagens konsumenter utan att äventyra framtiden för kommande generationer.

Axfoodkoncernen har som ambition att vara bäst i branschen på hållbarhet. Den ambitionen delar vi på Dagab.