Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

”Det går att kombinera ett aktivt miljöarbete med goda affärer”

12 januari 2022

Hej, Krister Kjellström, fordonsansvarig på Dagab. Ni ställer om hela fordonsflottan med cirka 150 tunga lastbilar till att bli fossilfri. Varför?
– Först och främst handlar det givetvis om att göra en insats för miljön. Än så länge är det inte ekonomiskt fördelaktigt, men det kommer garanterat att bli det på sikt. För oss handlar det mycket om att vara med och visa vägen och ge förutsättningarna för att få ut ny teknik med mindre miljöpåverkan på marknaden. Och kan vi, ja då kan andra också.

Hur långt har ni kommit i resan mot enbart fossilfria lastbilstransporter?
– Efter årets investeringar kommer vi att landa på cirka 75 procent. Det utan att använda bränsle med någon inblandning av råvara från oljepalmen som riskerar ytterligare skövling av regnskog.

Varför väljs bränsle med palmolja eller PFAD bort?
– För oss är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv när det gäller hållbarhet. Det finns ingen trovärdighet i att å ena sidan arbeta för att minska mängden palmolja i våra livsmedel samtidigt som vi använder den i bränsletanken. I takt med att efterfrågan ökar på alternativ till fossila bränslen, används en allt större mängd råvara från oljepalmen till biobränsle. Förutom ytterligare skövling av regnskog, finns risk att maten blir dyrare. Det drabbar främst miljontals ekonomiskt utsatta. Vi sade därför tidigt nej till att våra lastbilar tankas med något bränsle som innehåller råvara från oljepalmen. Nu gläds vi åt att biobränslet HVO åter finns på marknaden utan palmolja eller PFAD, vilket gör att vi kan tanka det.

Vilken ser du som den största utmaningen i omställningen mot fossilfria transporter?
– Det finns flera. Att elen ska räcka till, både vad gäller nät och elproduktion, är en stor utmaning för hela samhället. Sedan behövs en regeländring vad gäller mindre el- och gaslastbilar som används vid framför allt e-leveranser. Eftersom de väger mer än de fossildrivna kan de inte lastas med samma mängd varor om de ska kunna köras med ett vanligt B-körkort. Det gör det svårt både ur miljöhänseende och bemanning eftersom det är brist på förare med rätt körkort.

Vad skulle hjälpa till att skynda på den här omställningen?
– Att man från nationellt, regionalt och lokalt håll fortsätter att satsa på infrastrukturen kring elförsörjningen. Det är där det måste satsas mest över ett antal år framöver så vi klarar omställningen till elektrifierade transporter. Vidare måste regelverket ändras för totalvikten för lättalastbilarna som används vid e-leveranser.  För att kunna köra på gas eller el behöver totalvikten höjas med 750 kilo. Ett sådant förslag är på remiss hos Transportstyrelsen som förhoppningsvis inom kort ändrar reglerna.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
- Vi kommer att fortsätta att satsa på en fordonsflotta med många olika lastbilstyper och drivmedel såsom flytande och komprimerad biogas, etanol, raps och el. Sedan hoppas jag att vi snart även kan göra samma resa med vår lätta lastbilsflotta som används vid e-handelsleveranser.

Vilka andra insatser görs för att få en grön fordonsflotta?
– Vi utbildar våra chaufförer i klimatsmart körning. Vi använder även fler och fler släpaggregat som drivs elektiskt från bilen istället för på diesel. Att få så hög fyllnadsgrad som möjligt är något annat som vi jobbar med. Det är bra för både ekonomin och miljön.

Det pratas mycket om elektrifierade transporter. Är nästa steg att elektrifiera hela lastbilsflottan?
– Ja, elektrifieringen är verkligen på gång och det är mycket positivt. Idag har vi tre elhybrider. Inom kort levereras vår första pluginhybrid och även en ellastbil. Jag ser inte att hela vår fordonsflotta kommer att vara elektrifierad inom den närmsta tiden. Däremot kommer vi absolut att ha en ökande andel ellastbilar i flottan framöver. Vi ser fortfarande ett behov av att fortsätta med biogas och biodiesel, och på sikt även vätgas, både vad gäller tunga och lätta lastbilar.

Hur kommer elektrifieringen att förändra branschen?
– Den innebär en stor och nödvändig omställning för hela branschen. Den innebär ett helt nytt sätt att tänka kring transportplanering som ju kretsat kring fossila drivmedel under många decennier. Med nya, smarta system och hjälpmedel kommer det säkert att gå snabbt att lära hur vi på bästa sätt kan nyttjar elfordonen. Förutom alla klimat- och miljöfördelar, kommer även ljudnivån att förbättras. Det är ju något som även kommer alla förare till gagn. Jag tror faktiskt att det kommer att bli svårt att få en chaufför att sätta sig bakom ratten på en lastbil med förbränningsmotor när man vant sig vid den tysta och sköna arbetsmiljön i en ellastbil. Den effekten ska vi inte underskatta!

Om du blickar framåt. Hur tror du att lastbilsflottan ser ut 2030?
– 2030 tror jag att vi har en väl avvägd mix av flera varianter av fordon. Vi kommer att ha både lätta och tunga biogaslastbilar och säkert är situationen den samma för ellastbilar. Vi kommer att ha vätgaslastbilar, främst för längre transporter. Jag tror däremot inte vi kommer att köra så mycket på biodiesel i framtiden. Och fossila drivmedel som diesel är definitivt ett minne blott.

Vad är du mest stolt över i det här arbetet hittills?
– Att få jobba med fordon på ett företag som verkligen satsar och visar att det går att ligga i topp bland åkerier i Sverige vad gäller investeringar i ny teknik och miljöfordon samtidigt som vi verkligen bevisar att det går att kombinera ett aktivt miljöarbete med goda affärer. Idag har vi en av Sveriges modernaste och bäst utrustade fordonsflottor.

Kategorier: Hållbarhet Dagab